Mjete

Ju mund të përdorni të ndryshme, mjete të dobishme për të përmirësuar faqen tuaj të internetit, të tilla si:

 • gjeneratorë
  • harta e zonës- do të krijojë të reja dhe të pazakonshme elementet e navigimit në faqen tuaj
  • sprites– do të reduktojë kohës shkarko të vogël imazhe (p.sh. ikonat) duke i kombinuar ato në një imazh të madh
  • sitemap– lejoni të kërkoni robots të indeksit të shpejtë në një faqe të re për faqen tuaj te internetit
  • kompresorë JS CSS JPG PNG GIF SVG– do të zvogëlojë madhësinë e zyrës fotografi dhe për të zvogëluar madhësinë dhe ngarkimin herë e internetit tuaj
  • analyzerskontrolloni faqen tuaj te internetit dhe të ju tregojnë për të metat që mund të korrigjohen.

Harta e zonës gjenerator (svg)

Kompresor (css, js, png, gif, jpg, svg)

Gjenerator Sitemap

Gjenerator sprites

Të parë dhe të lënë komente