Ndikimi i shenjës së rubla

Në tabelën e ka një të reja Unicode monedhës simbole, në veçanti, shenjë e rubla.

Ne lehtë mund të vendosni shenjë që tregon karakterin e saj të tanishme, me përdorimin e plug-në fonts, të tilla si "PT Sans" dhe duke treguar karakter të kodit ₽.

Për fat të keq, nuk ka asnjë informacion kudo rreth asaj se si ky simbol është interpretuar nga motorët e kërkimit dhe ndikon në pozitën e faqes.

Kjo SEO test është i destinuar për vendimin e detyrat e përditshme.

Testi përbëhet nga 4 identike faqet me një pseudo produkt "shenjë e rubla", të cilat ju mund të bleni për 1000 rubla. Faqet ndryshojnë vetëm në drejtshkrim: "FSHIJ", "FSHIJ", "R" dhe "një rrugë të gjatë".

Rezultatet e testit për Yandex:

  • Blej shenjë e rubla për 1000 rubla
  • Blej shenjë e rubla për 1000 rubla
  • Blej shenjë e rubla për 1000 ₽
  • Blej shenjë e rubla për 1000 p

Rezultatet e testit për Google:

  • Blej shenjë e rubla për 1000 ₽
  • Blej shenjë e rubla për 1000 rubla
  • Blej shenjë e rubla për 1000 rubla
  • Blej shenjë e rubla për 1000 p
Të parë dhe të lënë komente