Artikuj të dobishme

Web zhvillim nga e para

Burimet për mësim web zhvillim nga e para në një nivel profesional.

Konfiguroni .htaccess

File .htaccess është file i konfigurimit të Apache. Kjo ju lejon për të vendosur server përgjigje për përdoruesit kërkesa, të konfiguroni caching dhe compression, si dhe për të bërë dallimin qasje në seksione të ndryshme të kësaj faqeje interneti.

Drejtë sitemap.xml

File sitemap.xml është një xml file që përmban një të plotë harta e faqes. Kjo skedë ju lejon të specifikoni të gjitha faqet e site dhe disa nga pronat e tyre për të përmirësuar funksionimin e kërkimit robots.

Drejtë robots.txt

File robots.txt është skedari kryesor që përshkruan përpunimit të rregullave faqet e motorët e kërkimit. Kjo fotografi është e nevojshme për të specifikuar fillore emrin e faqes, harta e faqes (sitemap.xml), publike dhe private pjesët e vendit.

Të parë dhe të lënë komente